Vše pro interiér domu

Domácí vodárny a jejich význam

Jak už plyne ze samotného názvu, domácí vodárna nachází uplatnění zejména v domácnostech. Vodárna je zařízení, které slouží k přepravě pitné vody z vlastního zdroje do vodovodu v domě. Existuje celá řada zdrojů pro domácí vodárny, přičemž nejčastěji se používají studna, vodní vrst či blízký vodní tok.

Domácí vodárny Zlín se instalují v místech, kde není možné se napojit na veřejný vodovod. Také se vodárny používají, jsou-li z finančního hlediska výhodné pro uživatele. Bude-li s vodárnou dobře zacházeno, je možné ji využívat po celý rok včetně zimního období.

Výhody domácí vodárny:

  • snížení nákladů
  • dostupnost
  • stálý tlak vody