Vše pro interiér domu

Bezpečnost na pracovišti je důležitá

V zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) je uvedeno, že každý zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. A jednou z ochran jsou ochranné pracovní pomůcky. Mezi ochranné pracovní pomůcky patří pracovní oděv, obuv, rukavice, brýle, chrániče sluchu, případně i přilby a další.

Každé povolání požaduje jinou ochranu. Je zřejmé, že doktoři budou potřebovat jiné pomůcky než horníci a dělníci. Vždy je však důležité, aby byla jejich práce bezpečná. Při volbě vhodného způsobu osobní ochrany je nezbytné postupovat systematicky.

A nesmí se také zapomínat například na bezpečnostní značení na pracovišti, jakým je třeba vodorovné značení průmyslových hal a areálu.