Vše pro interiér domu

Jak poznáte kvalitní protipožární dveře?

 

Nouzový Východ, Útěk, Požár, Evakuace, Bezpečnost

Možností ochrany před ohněm je mnoho a většina z nich je povinná pro správné dodržení zákona o bezpečnosti práce. Víte, jak rozeznat běžné dveře od těch protipožárních, nebo jak fungují? Toto a informace, v čem jsou protipožární ocelové dveře lepší než běžné najdete v tomto článku.

Protipožární uzávěry se dělí na průmyslové a personální. Pro vaše potřeby vyberte nejdříve z těchto dvou typů a následně konzultujte cenu, frekvenci otevírání dveří za hodinu a nutnost stupně ochrany.

 

Personální protipožární dveře

Tento druh dveří se dále dělí na automatické, s otevíracím pohonem a manuální. Každá varianta má své výhody ale mezi hlavní patří odstranění nutnosti dotýkat se dveří u automatických, což ocení lidé v lékařství a pohostinství, kde je nutné udržet hygienu a mají vždy plné ruce práce. Ovšem to se pojí také s vyšší cenou, kterou je nutné považovat za přímou investici

 

Manuální ocelové protipožární dveře mají velmi vysokou schopnost ochrany EW a EI. Pokud se chystáte takové dveře pořídit je nutné vědět jak fungují a jak s nimi zacházet, aby zbytečně neztráceli svou protipožární schopnost.

 

Protipožární dveře musejí být pořád zavřené, pokud se zrovna nepoužívají. Tedy nesmí se je otevírat a brzdit v zavírání, nesmí se podpírat nábytkem aby zůstaly otevřené a už vůbec se nesmí pozastavovat samozavírací mechanismus, který může někomu připadat otravný. Tento mechanismus se brzděním značně opotřebuje a nebude dostatečně odvádět kouř v případě požáru. Platí tedy pravidlo, pokud vidíte otevřené protipožární dveře kdekoliv, zavřete je a nahlašte nejbližší odpovědné osobě.

 

Značení dveří musí být čitelné a viditelné. Hlavní štítek značení protipožárních dveří se nachází u otevíracího mechanismu na hraně dveří. Pokud vidíte na zemi odpadlý šitítek v okolí dveří, máte také nahlásit nejbližší kompetentní osobě. To nejdůležitější ale je, podropobit dveře pravidelným profesionálním kontrolám, které zajistí správné fungování se stoprocentní jistotou efektivity.

 

 

Add comment

Security code
Refresh